loader

Voicebot w infokiosku to rozwiązanie, które umożliwia interakcję użytkownika z kioskiem w przestrzeni publicznej za pomocą głosu. Dzięki temu dana osoba może uzyskać informacje lub wykonać określone czynności, nie musząc korzystać z klawiatury, myszki lub ekranu dotykowego. Jak dokładnie działa i kiedy przydaje się pomoc tego zaawansowanego asystenta głosowego? Dziś odpowiemy na pytanie, czy bot głosowy ma szansę zastąpić program komputerowy w urzędach i innych instytucjach publicznych.

Natural language processing (NLP) w przestrzeni publicznej

Voicebot w infokiosku działa dzięki wykorzystaniu technologii rozpoznawania mowy i przetwarzaniu języka naturalnego (Natural Language Processing – NLP). Po wykryciu głosu użytkownika, kiosk rozpoznaje, co użytkownik powiedział, a następnie analizuje jego zapytanie, aby zrozumieć, jakie informacje użytkownik potrzebuje lub jakie czynności chce wykonać.

Przetwarzanie języka naturalnego umożliwia analizę i interpretację tekstu lub mowy w celu zrozumienia intencji osoby, która ją wyraziła. W przypadku voicebotów w infokioskach, po rozpoznaniu mowy, urządzenie przekształca ją w formę tekstu, a następnie analizuje, aby zrozumieć intencje użytkownika oraz potrzeby, które chce zaspokoić.

Technologie NLP używają skomplikowanych algorytmów i metod statystycznych, które pozwalają na zrozumienie kontekstu wypowiedzi, co przyczynia się do poprawnej interpretacji zapytań użytkowników. Na podstawie analizy treści wypowiedzi, voicebot w infokiosku może na przykład zidentyfikować, jakich informacji użytkownik potrzebuje lub jakie czynności chce wykonać i w efekcie udzielić odpowiedzi lub przeprowadzić go przez dalszy proces.

Automatic speech recognition – kioski multimedialne na miarę XXI wieku

Automatic speech recognition (ASR) to technologia, która rozpoznaje ludzką mowę i przetwarza ją na tekst, dzięki czemu komputery są w stanie analizować, interpretować i reagować na zapytania klientów. ASR ma szerokie zastosowanie, przez co sprawdza się również w roli konsultantów infolinii w infokioskach, gdzie potrafi skutecznie i w atrakcyjny sposób usprawnić pracę i doświadczenie użytkownika.

Infokioski wykorzystujące ASR korzystają też często dodatkowo z botów głosowych, co umożliwia użytkownikom komunikowanie się z kioskiem za pomocą mowy, zamiast wpisywania tekstu na klawiaturze lub dotykowym ekranie. Dzięki temu ASR może zwiększyć wygodę i komfort użytkowania kiosku, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które mogą mieć problemy z obsługą tradycyjnych urządzeń.

W praktyce, ASR w infokioskach działa w ten sposób, że po wykryciu mowy przez mikrofon, system przetwarza ją na tekst, a następnie analizuje go, aby zrozumieć intencję klienta. Jeśli intencja jest jasna, voicebot w kiosku może odpowiedzieć za pomocą syntezatora mowy lub wyświetlić odpowiednie informacje na ekranie kiosku. W przypadku bardziej złożonych zapytań, ASR może przekazać zrozumiałe słowa kluczowe do systemu NLP, który przetwarza zapytanie i zwraca odpowiedź.

ASR w infokioskach może przynieść wiele korzyści, takich jak automatyzacja procesu, poprawa dostępności, ułatwienie obsługi i zwiększenie komfortu użytkowania. Niemniej jednak, warto zauważyć, że ASR nie zawsze jest w stanie w pełni zrozumieć intencje użytkowników, zwłaszcza gdy mówią oni z akcentem lub mają specyficzne wymagania dotyczące języka. W takich sytuacjach ASR może wymagać interwencji człowieka o odpowiednich kwalifikacjach, który dokładnie zrozumie potrzeby danej osoby i zapewni odpowiednie wsparcie.

Syntezator mowy w roli konsultanta telefonicznego

Po zrozumieniu zapytania użytkownika, voicebot w infokiosku może odpowiedzieć mu na kilka różnych sposobów, w zależności od intencji klienta oraz charakteru zapytania.

Jeśli pytania są proste i wymagają jednoznacznej odpowiedzi, voicebot może odpowiedzieć za pomocą syntezatora mowy, czyli odtworzenia przez głośnik odpowiedniej odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku bardziej złożonych zapytań, głosowy asystent może wyświetlić na ekranie kiosku odpowiednie informacje, takie jak dostępne produkty i usługi, czy wskazówki dotyczące wykonywania określonej czynności.

W sytuacji, gdy użytkownik ma zamiar wykonać określoną czynność, np. założenie konta czy wypełnienie formularza, interfejs głosowy może przeprowadzić go przez cały proces, wydając odpowiednie polecenia i sugestie. Na przykład, jeśli klient chce założyć konto, asystent głosowy może poprosić go o dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Po otrzymaniu danych, voicebot może wygenerować na ekranie kiosku podsumowanie wprowadzonych informacji i poprosić klienta o potwierdzenie ich poprawności.

Jednym z głównych zalet voicebotów w infokioskach jest to, że mogą one zastąpić lub uzupełnić pracę człowieka, zwłaszcza w przypadkach, gdy zadania są powtarzalne lub wymagają niskiego poziomu skomplikowania. Dodatkowo, wykorzystanie voicebotów w infokioskach może wpłynąć pozytywnie na jakość obsługi, ponieważ voiceboty są w stanie zapewnić jednolitą i spójną odpowiedź na zadane pytanie, niezależnie od doświadczenia i wiedzy pracownika, który udzielałby odpowiedzi.

Voicebot w infokiosku – główne zalety

Voicebot w infokiosku może przynieść wiele korzyści, zarówno dla użytkowników, jak i dla obsługi infolinii.

  1. Wysoka wygoda i łatwość obsługi – bot głosowy pozwala na korzystanie z kiosku bez konieczności wpisywania tekstu na klawiaturze lub dotykowym ekranie. Wystarczy wydać odpowiednie polecenie głosowe, a kiosk samodzielnie odpowie klientom na zadanie pytania. Sprawdzi się w urzędzie, w sklepach i innych branżach. Skorzystają z niego również centra handlowe.
  2. Szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów – voicebot pomoże szybciej i skuteczniej znaleźć potrzebne informacje lub rozwiązać problemy, ponieważ użytkownicy nie muszą przeglądać długiej listy funkcji na ekranie kiosku.
  3. Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – boty głosowe pomogą osobom z niepełnosprawnościami, które mają trudności z obsługą tradycyjnych urządzeń. Voicebot pozwoli na łatwiejsze korzystanie z kiosku, ponieważ do komunikacji z urządzeniem wystarczy mowa.
  4. Oszczędności – dzięki voicebotowi, operatorzy kiosków mogą zredukować koszty operacyjne, ponieważ nie muszą zatrudniać dodatkowych pracowników do obsługi kiosku. Voicebot może zastąpić część pracy człowieka, przyspieszając i ułatwiając obsługę użytkowników kiosku.
  5. Zwiększenie satysfakcji użytkowników – dzięki voicebotowi, użytkownicy kiosku mogą czuć się bardziej zadowoleni z usługi, ponieważ mogą łatwiej i szybciej uzyskać potrzebne informacje lub rozwiązać problemy. To z kolei może przyczynić się do pozytywnych opinii o kiosku i zwiększyć jego popularność.

Podsumowanie

Podsumowując, voicebot w infokiosku może przynieść wiele korzyści, w tym poprawę wygody i łatwości obsługi, szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów, poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, redukcję kosztów operacyjnych i zwiększenie satysfakcji użytkowników.