loader

Hellobot – voicebot dla windykacji miękkiej

Procesy windykacyjne to niezwykle delikatny i trudny temat.
Z tego powodu użycie maszyn w kontakcie z wierzycielami w celu przypominania
im o zaległościach i analizy rezultatów to najlepszy
pomysł na optymalizację i usprawnienie tego procesu.

Dzięki Hellobotowi możemy wesprzeć Twoje działania w windykacji długów,
oferując polubowną obsługę windykacji oraz system przypominania
o przeterminowanych zobowiązaniach.  Udowodniono, że boty głosowe jako
windykatorzy uzyskują spektakularne rezultaty unikając przy tym
błędów mogących nadszarpnąć zaufanie w relacjach biznesowych.

undraw_forms_78yw
Korzyści z automatyzacji procesu windykacji

Dlaczego warto?

Obniżenie kosztów procesów może być jedną z większych
zalet w przypadku użycia rozwiązań głosowych w windykacji.
Wiele firm nie kontaktuje się z wierzycielami, gdyż nie mogą sobie 
pozwolić na marnowanie czasu i pieniędzy bez
gwarancji uzyskania pożądanych efektów.

Jakie części procesu możemy automatyzować?

Jakie operacje może obsłużyć bot?

Hellobot to zapewnienie, że proces windykacji będzie prosty 
dla obu stron, nawet w przypadku trudnych i delikatnych spraw.
Możemy zautomatyzować cały proces od początku
lub uzupełnić istniejący system.

Identyfikacja klienta

Informacje o kwocie zaległości
i ilości dni przeterminowania

Wezwanie klienta, do deklaracji
terminu wpłaty zaległości

Telefon wychodzący wg ustalonego
scenariusza windykacyjnego (dane
pochodzące z systemu np. CRM)

Powtórzenie przyjęcia 
zadeklarowanego terminu spłaty
zaległości i zapisanie do bazy

Weryfikacja podanego przez klienta terminu
spłaty zaległości ( w przypadku terminu poza
dopuszczalnym zakresem, klient proszony
jest o podanie terminu mieszczącego się
w zakresie)

Przykładowy dialog realizowany przez voicebota

Jak może wyglądać rozmowa?

Klienci są bardziej skłonni rozmawiać z botem głosowym niż człowiekiem
w trudnych i krępujących sprawach, jakim jest windykacja
zaległych należności. Brak nacechowania emocjonalnego pozwala
przeprowadzić rozmowę w sposób sprawny i skuteczny.

bot głosowy
Wdrożenie bota głosowego w kanale telefonicznym

Jak uruchomić bota?

Proces wdrożenia Hellobota jest szybki i prosty. W znacznej większości przypadków wymaga mniejszego zaangażowania ze strony organizacji niż przeprowadzenie rekrutacji i onboardingu nowego pracownika.

Artykuły o botach głosowych

Potrzebujesz Wiedzieć Więcej?