loader

Tylko w 2023 roku 1,3 MLN wizyt u specjalistów przepadło ze względu na niepojawienie się na nich pacjenta bez wcześniejszego odwołania wizyty. W obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem wizytami i wysokim wskaźnikiem nieobecności pacjentów, Szpital Joannitas w Pszczynie postanowił zaimplementować system potwierdzania wizyt przy użyciu bota głosowego wspomaganego wiadomościami SMS. Celem projektu było zautomatyzowanie procesu […]