loader

Automatyzowanie wywiadów i ankiet poprzez wdrożenie voicebota do firmy cieszy się coraz większą popularnością. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie przyciąga zainteresowanie wielu przedsiębiorstw. Voicebot to program komputerowy, który umożliwia prowadzenie ankiet i wywiadów za pomocą głosu i technologii Automatic Speech Recognition, które pozwala na interpretację ludzkiej mowy. 

Bota można wykorzystać do zbierania danych od klientów przy użyciu telefonów komórkowych lub innych urządzeń obsługujących rozmowy. Przewagą tego rozwiązania jest szybkość i efektywność. Wirtualny asystent głosowy może prowadzić badania ilościowe, ale również świetnie sprawdzi się w badaniach jakościowych, w zależności od potrzeb i ustalonych celów klienta. 

Ankiety telefoniczne prowadzone przez voiceboty 

Voicebot świetnie odnajdzie się w roli prowadzącego ankiety telefoniczne, które badają satysfakcję klientów z usług lub produktów firmy. W celu przeprowadzenia takiej ankiety najpierw należy zapisać pytania, następnie przygotować skrypt, którym bot będzie się posługiwał zadając pytania respondentom. 

Dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji ankietowanie staje się szybsze i bardziej efektywne, niż w przypadku tradycyjnego badania satysfakcji, które jest obsługiwane przez człowieka. Voicebot to narzędzie, które w sprawny i dokładny sposób pozyskuje niezbędne dane od klientów, które przyczyniają się do badania wskaźnika analizy satysfakcji. Te informacje są silnie powiązane z rozwojem biznesu, ponieważ jasno pokazują, jakie działania należy podjąć w celu poprawy wyników. 

Ankietowanie metodą CATI przez asystentów głosowych

CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) to metoda zbierania danych przy pomocy ankiet telefonicznych, w której do automatyzacji procesu ankietowania wykorzystywany jest komputer. 

Voicebot dzwoni do klienta, następnie zadaje zaprojektowane wcześniej pytania i skrupulatnie zapisuje odpowiedzi. W ten sposób zbiera dane szybko, efektywnie i precyzyjnie analizuje wyniki badania. Metodę CATI wykorzystuje się najczęściej w przypadku dużych badań ilościowych, w których liczy się tempo i skuteczność zebranych danych. 

Automatic Speech Recognition

Automatic Speech Recognition (ASR) to technologia, którą można wykorzystać w ankietach telefonicznych w celu automatyzacji procesu zbierania danych. ASR jest potrzebne voicebotom do rozpoznawania ludzkiej mowy. Dzięki temu mogą automatycznie przeprowadzać wywiad, zadając pytania, a następnie zapisując odpowiedzi. Dane zebrane przez bota są dokładne i wiarygodne. Po wpisaniu ich do bazy trafiają do analizy, która może być przeprowadzona za pomocą bota lub konsultantów, przy użyciu innych narzędzi wspomagających analizę danych. 

Ankietowanie za pomocą sztucznej inteligencji jest szybkim i efektywnym sposobem, dzięki któremu wyniki badania mogą być bardziej szczegółowo analizowane, ponieważ bot zawsze trzyma się scenariusza rozmowy i nie popełnia ludzkich błędów. Ankiety przeprowadzane przez boty są niesamowicie precyzyjne i dokładne. 

Korzyści prowadzenia ankiet przez boty

Ankietowanie za pomocą sztucznej inteligencji przynosi wiele korzyści dla firmy. Voicebot to nieoceniona pomoc dla konsultantów w działach call center, gdzie wykonuje się powtarzalne i monotonne obowiązki każdego dnia. Poniżej kilka przykładów zalet, jakie zapewnia wdrożenie voicebota do prowadzenia ankiet telefonicznych. 

  • Szybkość i efektywność: boty pozwalają na szybkie i efektywne zbieranie danych od klienta, co może być szczególnie przydatne w przypadku dużych badań ilościowych.
  • Precyzyjne wyniki: głosowy asystent jest w stanie zapisywać odpowiedzi respondentów w formie tekstowej, co pomaga precyzyjnie badać zebrane wyniki. 
  • Oszczędność czasu i pieniędzy: bot umożliwia automatyzację procesu ankietowania, co przyczynia się oszczędności czasu i pieniędzy, które trzeba byłoby przeznaczyć na zatrudnienie ankieterów.
  • Większa satysfakcja wśród klientów: boty umożliwiają respondentom szybkie i sprawne otrzymanie odpowiedzi na ich pytania, co prowadzi do wzrostu ich satysfakcji z udziału w badaniu.
  • Możliwość prowadzenia badań na dużą skalę: dzięki możliwości automatyzacji procesu ankietowania, bot pozwala na prowadzenie badań na dużą skalę, obejmujących wiele respondentów i różne lokalizacje.

W zależności od preferencji klientów, ankiety prowadzone przez firmy mogą się różnić. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, jednym z nich może być na przykład wcześniejsze doświadczenie w rozmowie z voicebotem. 

Jedna grupa klientów może preferować badania przeprowadzane przez bota, ze względu na wygodę i brak oceny ze strony drugiego człowieka. Natomiast, część klientów będzie wolała odpowiadać na pytania zadawane przez konsultanta, ponieważ będzie dawało to poczucie osobistego traktowania i lepszej komunikacji międzyludzkiej. Z tego względu ważne jest, aby badać potrzeby klientów i dostosować metody pozyskiwania potrzebnych danych do indywidualnych oczekiwań klientów firmy. 

Voiceboty w procesie rekrutacji

Bot, który prowadzi rozmowę kwalifikacyjną, to nowe, innowacyjne narzędzie pomagające rekruterom w codziennej pracy. Bot bez problemu radzi sobie z przeprowadzeniem wywiadu, jakim może być wstępna rozmowa o pracę, na której zazwyczaj zadawane są kandydatowi pytania dotyczące jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i zainteresowań. Voicebot potrafi omówić szczegóły stanowiska a także przedstawić wartości firmy. W dużej mierze rozmowa kwalifikacyjna przypomina wywiad, na podstawie którego pracodawca decyduje, który z uczestników najlepiej będzie pasować na dane stanowisko oraz do standardów panujących w organizacji. 

W jaki sposób voicebot przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem?

W celu poprawienia szybkości procesu rekrutacyjnego, można wspomóc się voicebotem, który będzie wykonywał wstępne rozmowy z kandydatami. Po przeprowadzeniu wywiadu, bot może automatycznie ocenić odpowiedzi kandydata i zdecydować, czy pasują one do danej posady. Poprzez wprowadzenie automatyzacji proces rekrutacji można skrócić do minimum, co pozwala wyróżnić firmę na tle konkurencji, gdzie żmudna i wieloetapowa rekrutacja zniechęca kandydatów. Jest to wartość dodana nie tylko dla uczestników rekrutacji, ale również dla pracodawcy, ponieważ cały proces staje się mniej czasochłonny i bardziej skuteczny.

Wstępnie wyselekcjonowana przez bota grupa trafia do rekruterów, którzy mogą prowadzić dalsze rozmowy, wymagające więcej kreatywności i umiejętności. Dzięki pomocy voicebota potencjał działów HR zwiększa się, ponieważ mogą się skupić na trudniejszych etapach rekrutacji, które wymagają więcej zaangażowania i odpowiednich kompetencji. Co więcej, bot może być dostępny dla kandydatów w niemalże każdej chwili, dzięki czemu będą oni mogli poprosić o więcej informacji lub szczegółów na temat stanowiska, firmy oraz dalszych etapów rekrutacji. 

Voiebot, jako pomocnik w przeprowadzaniu wywiadów kwalifikacyjnych nie zyskał jeszcze dużej popularności, lecz coraz częściej spotyka się firmy, które decydują się na pomoc asystenta głosowego. Dzięki temu mogą sprawdzić na własnej skórze, jak działa bot w dziale rekrutacji. 

Czy bot to przyszłość prowadzenia rekrutacji? 

Zainteresowanie botami rośnie z dnia na dzień, coraz więcej firm zastanawia się nad wdrożeniem bota do swojej oferty, w tym także jako pomoc w prowadzeniu rekrutacji. Dzięki umiejętności wykonywania połączeń wychodzących, voicebot świetnie sprawdza się w przeprowadzaniu rozmów wstępnych z kandydatami oraz początkowej ocenie odpowiedzi na zadane pytania. Bot to program komputerowy, który staje się cennym pomocnikiem w działach rekrutacji. 

Niewykluczone, że niedługo boty będą coraz częściej gościły w działach HR, jako pomoc w prowadzeniu rozmów i wybieraniu najlepszego kandydata. Z pewnością tradycyjny proces rekrutacyjny, prowadzony przez ekspertów działu HR nadal będzie istniał ze względu na kandydatów, którzy będą woleli rozmowę z prawdziwym człowiekiem. Bot na pewno świetnie sprawdzi się w powtarzalnych zadaniach, natomiast nie może całkowicie zastąpić ludzi w procesie decyzyjnym. 

Voiceboty – niezawodni pomocnicy w prowadzeniu ankiet i wywiadów 

Voicebot to niezawodny pomocnik dla konsultantów w ich codziennych obowiązkach, a jednocześnie dokładny i rzetelny program, który przyczynia się do wzrostu sprzedaży w firmie poprzez precyzyjne badania satysfakcji wśród klientów. Wdrożenie botów do firmy staje się coraz bardziej popularne na rynku. Program komputerowy, który wykonuje połączenia do klientów, zbiera dane a nawet pomaga w ich analizie to świetne rozwiązanie, które pozwoli firmie wybić się na tle konkurencji. 

Voicebot poprawi optymalizację procesów, pomoże szybko i efektywnie pozyskać informacje oraz poprawi jakość działań prowadzonych na szeroką skalę. Jest to narzędzie, które doskonale sprawdza się w wykonywaniu powtarzalnych zadań, przeprowadzaniu wywiadów, badaniu satysfakcji oraz odpowiadaniu na najczęstsze pytania ze strony kandydatów lub klientów.