loader
Poznaj naszą

Politykę Prywatności

Administrator danych i właściciel

Iteo Voice Solutions SA

Ul. Mikołowska 51,

40-065 Katowice, Poland

hello@iteo.com

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów danych osobowych, które ta aplikacja gromadzi samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Inne gromadzone Dane Osobowe mogą zostać opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnym tekście objaśniającym kontekstowo dotyczącym gromadzenia Danych. Dane Osobowe mogą być swobodnie podawane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji. Jakiekolwiek wykorzystanie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy identyfikacji Użytkowników i zapamiętywaniu ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez użytkownik. Niepodanie niektórych Danych Osobowych może uniemożliwić świadczenie usług przez tę Aplikację. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Jak wyłączyć pliki cookie?

Możliwe jest zablokowanie akceptowania przez przeglądarkę plików cookies lub zablokowanie przyjmowania plików cookies z konkretnej strony internetowej. Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te zazwyczaj można znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” Twojej przeglądarki. Aby zrozumieć te ustawienia, należy skorzystać z opcji „Pomoc” w przeglądarce, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób należyty i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za obsługę witryny (administracja, sprzedaż, marketing, dział prawny, administracja systemu) lub stronom zewnętrznym (takim jak osoby trzecie) dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Podmioty Przetwarzające Dane przez Właściciela. Aktualną listę tych stron można w każdej chwili zażądać od Administratora Danych.

Miejsce

Dane przetwarzane są w siedzibach Administratora Danych oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem Danych.

Czas retencji

Dane przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika lub wynikający z celów określonych w niniejszym dokumencie, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Wykorzystanie zebranych Danych

Dane dotyczące Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia usług, a także w następujących celach: Analityka oraz Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych. Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Dane Osobowe zbierane są w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

Google Analytics (Google)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez firmę Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, do przygotowywania raportów na temat jej działań i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Usługi te umożliwiają przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i interakcję z nimi. Jeśli usługa tego rodzaju jest zainstalowana, może nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

Czcionki Google (Google)

Google Fonts to usługa wizualizacji kroju pisma świadczona przez Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działanie prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych usług. Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, że Administrator może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może na żądanie dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów obsługi i konserwacji ta Aplikacja oraz wszelkie usługi osób trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą Aplikacją (logi systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można w każdej chwili uzyskać od Administratora Danych. Informacje kontaktowe znajdują się na początku tego dokumentu.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo w każdej chwili dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe są przechowywane oraz mogą skonsultować się z Administratorem Danych w celu poznania ich treści i pochodzenia, sprawdzenia ich prawidłowości lub żądania ich uzupełnienia, usunięcia, aktualizacji lub poprawienia lub do ich przekształcenia do formatu anonimowego lub do zablokowania danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Żądania należy kierować do Administratora danych na dane kontaktowe podane powyżej. Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”. Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając o tym swoich Użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole. Jeżeli Użytkownik sprzeciwia się którymkolwiek zmianom w Polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. O ile nie określono inaczej, aktualna polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych osobowych, jakie Administrator danych posiada na temat Użytkowników. Informacje o niniejszej polityce prywatności

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane choćby pośrednio na podstawie innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane dotyczące użytkowania

Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu trwania wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki, jaką podąża w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności stron odwiedzane strony oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z Podmiotem Danych, którego dotyczą Dane Osobowe lub być przez niego upoważniona.

Podmiot danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor danych (lub nadzorca danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja posiadająca prawo, także wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji co do celów i sposobów przetwarzania Danych Osobowych oraz stosowanych środków, w tym m.in. środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika.

Ciastko

Mały fragment danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Tutaj

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 10 dyrektywy WE nr. 95/46/WE oraz zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, w sprawie plików cookie.